เทศบาลตำบลสงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันเทศบาล 24 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลสงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ "วันเทศบาล ตรงกับ วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีตามประกาศโดยกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4กรกฎาคม พ.ศ. 2532... [22 เมษายน 2565]
คัดแยกขยะก่อนทิ้ง [20 เมษายน 2565]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 "1 ท้องถิ่น ถนนปลอดภัย" เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ [12 เมษายน 2565]
ประชาสัมพันธ์การมอบเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มีนาคม 2565 (ครั้งที่6) [1 เมษายน 2565]
วันที่ 28 มีนาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นบ้านดอนไม้คุ้มเพื่อช่วยเหลือเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม... [31 มีนาคม 2565]
วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. อำนวยการโดย นายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย มอบให้ช่างประปา ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่7 เสร็จเรียบร้อยค่ะ ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ [24 มีนาคม 2565]
วันที่ 23 มีนาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสงเปลือย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิติ วัดใต้โพธิ์ค้ำ อ.เมืองกาฬสินธุ์ [24 มีนาคม 2565]
เรี่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจราบ ประจำปีการศึกษา 2565 [23 มีนาคม 2565]
อบรมอาสาปศุสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี ประจำปี 2565 [22 มีนาคม 2565]
เรี่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี ประจำปีการศึกษา 2565 [22 มีนาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 - 30 (ทั้งหมด 204 รายการ)