เทศบาลตำบลสงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
คุณหลวงชวนโหวตให้คะแนนความพึงพอใจร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการของเทศบาลตำบลสงเปลือย
กิจกรรมจิตอาสา"เราทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันมหิดล วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2563
โครงการส่งเสริมการจัดค่ายกลางวันเด็กระหว่าง 19-20 กันยายน 2563
โครงการสุขภิบาลชุมชนและโรงเรียน ปี2563
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ปี2563
โครงการรณรงค์ โรคขาดสารไอโอดีน ปี2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3/2563 ครั้งที่ 1/63 ขึ้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลสงเปลือย ตรวจประเมิน LPA
กิจกรรมร่วมรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก
สภากาชาติจังหวัดกาฬสินธ์ุและเทศบาลตำบลสงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลสงเปลือย
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 141 - 150 (ทั้งหมด 204 รายการ)