เทศบาลตำบลสงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจราบ

สถิติ sitemap
วันนี้ 130
สัปดาห์นี้3,353
เดือนนี้14,956
ปีนี้179,472
ทั้งหมด340,997

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนสวรรค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
ประกาศเจตนารมณ์“เทศบาลตำบลสงเปลือย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2564 ” รอปรับปรุง
ช่องทางการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสงเปลือย ปี 2564 สำหรับบุคลภายนอก รอปรับปรุง
facebook
ประกาศเจตนารมณ์“เทศบาลตำบลสงเปลือย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2564 ”

รอปรับปรุง
ช่องทางการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสงเปลือย ปี 2564 สำหรับบุคลภายนอก

รอปรับปรุง
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
ผู้บริหาร-สภา
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
image โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 (เวลา09.00น.) เทศบาลตำบลสงเปลือย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณสวนป่าพุทธภูมิ หมู่ที่2 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน... [12 พฤษภาคม 2565]
วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ทรงพระเจริญ เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ข้าพเจ้า นายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร... [3 พฤษภาคม 2565]
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า... [28 เมษายน 2565]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/05/2565
12/05/2565
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
กพส.
11/05/2565
12/05/2565
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564
กม.
12/05/2565
12/05/2565
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
12/05/2565
12/05/2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12)
สน.คท.
12/05/2565
12/05/2565
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565
[เอกสาร]
สน.คท.
12/05/2565
12/05/2565
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565
[เอกสาร]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ