เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
4 ธันวาคม 2566
- insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 1
28 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file ขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 โดย : admin เปิดอ่าน : 4
23 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file มาตรการในการป้องปราบการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม โดย : admin เปิดอ่าน : 7
21 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/ 2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 8
13 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 10
7 พฤศจิกายน 2566
- insert_drive_file ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
1 พฤศจิกายน 2566
photo ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น grade โดย : admin เปิดอ่าน : 19
18 ตุลาคม 2566
find_in_page 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้แห่งชาติ หรือ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" (National Annual Tree Care Day) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
6 ตุลาคม 2566
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายเขตส่งน้ำประปาภายในพื้นที่ตำบลสงเปลือย grade โดย : admin เปิดอ่าน : 25
29 กันยายน 2566
- insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 16
19 กันยายน 2566
insert_drive_file ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 16
19 กันยายน 2566
insert_drive_file ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
19 กันยายน 2566
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
12 กันยายน 2566
- insert_drive_file ประกาศเทศบาล เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 20
1 กันยายน 2566
- insert_drive_file ประกาศเทศบาล เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 18
7 สิงหาคม 2566
insert_drive_file แจ้งคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค poll โดย : admin เปิดอ่าน : 41
4 สิงหาคม 2566
find_in_page กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง #WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nutri | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 39
27 กรกฎาคม 2566
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสงปลือย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 59
30 มิถุนายน 2566
- insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง ให้ใช้ระเบียบสภาเทศบาลตำบลสงเปลือยว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 110
30 มิถุนายน 2566
- insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง แก้ไขบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปา ของเทศบาลตำบลสงเปลือย ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง การใช้น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 118
1 - 20 (ทั้งหมด 188 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10