เทศบาลตำบลสงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 6 พ.ค.2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง (ไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19)
การฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ได้รับการมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"
โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทา่งการศึกษา ประจำปี 2563
โครงการฯอบรมสานกระแตบ กระเตาะ กล่องอเนกประสงค์ ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสงเปลือย
ลอยกระทงประจำปี 2562
ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและโฟม
วันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม2563
พิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนผู้สูงวัยภูไทสงเปลือย ประจำปี 2562 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสงเปลือย
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 171 - 180 (ทั้งหมด 204 รายการ)