เทศบาลตำบลสงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย ได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอร์ ถุงมือยางอนามัย หน้ากากอนามัย ให้กับอสม.ตำบลสงเปลือย 5 หมู่บ้านที่รับผิดชอบผู้ที่มาจากต่างพื้นที่ [28 พฤษภาคม 2564]
วันที่28พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสงเปลือย มีวาระการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสงเปลือย เสนอเรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติวาตภัย ของราษฎรหมู่ที่9... [28 พฤษภาคม 2564]
โรคลัมปีสกิน (LUMPY SKIN DISEASE VIRUS หรือ LSDV ) [14 พฤษภาคม 2564]
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลสงเปลือย เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลสงเปลือยครั้งแรก [12 พฤษภาคม 2564]
เทศบาลตำบลสงเปลือย ขอประชาสัมพันธ์ การปลูกไม้มีค่าพันธุ์ไม้ 58 ชนิด เพื่อสร้างมูลค่าในอนาคต สามารถเป็นมรดกที่ส่งต่อให้กับลูกหลานได้ และสามารถปลูกเพื่อที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้จากสถาบันการเงินได้อีกด้วย [22 เมษายน 2564]
จดหมายข่าว [9 เมษายน 2564]
ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสงเปลือย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [5 เมษายน 2564]
ประกาศเจตนารมณ์ “เทศบาลตำบลสงเปลือย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2564 ” [5 เมษายน 2564]
ช่องทางการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสงเปลือย ประจำปี2564 สำหรับบุคคลทั่วไป [1 เมษายน 2564]
ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสงเปลือย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [1 เมษายน 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 131 - 140 (ทั้งหมด 204 รายการ)