เทศบาลตำบลสงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
อบรมทำกระเป๋าไม้ไผ่ไร่ 1-3 พฤษภาคม 2562
โครงการจัดค่ายกลางวันเด็ก 5-7 มิถุนายน 2562
การช่วยเหลือผู้พิการเมื่อเกิดภัย2562
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ2562 13เมษายน2562
ช่วยเปลือผู้ประสบวาตภัย 2562
โรงเรียนครอบครัว 15-16 พฤษภาคม 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 31 กรกฎาคม 2562
โครงการอบรมผู้นำ อพม ตำบลต้นแบบ 2563
ขอเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี ประจำปี 2563
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 161 - 170 (ทั้งหมด 204 รายการ)