เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file มาตรการในการป้องปราบการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/ 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายเขตส่งน้ำประปาภายในพื้นที่ตำบลสงเปลือย
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายเขตส่งน้ำประปาภายในพื้นที่ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้ grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14 สายนาหเล่า poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 7 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
insert_drive_file 1.ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการระบบผลิตน้ำประปา (water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ผ.ด.2)
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ผ.ด.2) grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการระบบผลิตน้ำประปาหมู่ 7 บ้านนาวีหอประปาเดิม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
find_in_page ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview280
insert_drive_file รายงานการปิดบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview346

play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม