เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรรกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศเทศบาล เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือยเรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลสงเปลือย พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง ว่าด้วยการใช้น้ำประปา พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14 สายนาหเล่า grade
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 7 15 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file 1.ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการระบบผลิตน้ำประปา (water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน grade
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการระบบผลิตน้ำประปา (water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน grade
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการระบบผลิตน้ำประปา (water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ Lรองรับ 51-120ครัวเรือน หน้า grade
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการระบบผลิตน้ำประปาหมู่ 7 บ้านนาวีหอประปาเดิม grade
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการระบบผลิตน้ำประปาบ้านนาคำหมู่ 15 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการระบบผลิตน้ำประปาหนองกุงหมู่ 3 บ้านหนองหญ้าโยน grade
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการระบบผลิตน้ำประปาหน้าอ่างลำพยังหมู่ 7 บ้านนาวี grade
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview258
insert_drive_file รายงานการปิดบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview329
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลปฏิบัติการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview294
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview316
insert_drive_file รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview331

play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม