เทศบาลตำบลสงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
อำนวยการโดยนายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย มอบให้กองสวัสดิการสังคมรับถุงยังชีพและกล่องแห่งความห่วยใย สำหรับมอบให้ผู้พิการทางด้านการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 [9 กุมภาพันธ์ 2565]
ประชาสัมพันธ์การมอบเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่3) [8 กุมภาพันธ์ 2565]
แจ้งเหตุไฟไหม้ [8 กุมภาพันธ์ 2565]
นายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย ได้ลงตรวจพื้นที่หมู่16 ทำรางระบายน้ำพร้อมทั้งนำรถบรรทุกน้ำล้างถนนเพื่อความสะอาดและสะดวกในการใช้ถนน [7 กุมภาพันธ์ 2565]
วันที่ 31 มกราคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจราบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี ได้ดำเนินการมอบเงินค่าอาหารกลางวันและมอบอาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำเดือน มกราคม 2565 (ครั้งที่2)... [1 กุมภาพันธ์ 2565]
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอนสว่าง เพื่อรับฟังความคิดเห็น กรณีเทศบาลตำบลสงเปลือย... [31 มกราคม 2565]
แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสงเปลือย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสงเปลือย... [28 มกราคม 2565]
ประชาสัมพันธ์การมอบเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มกราคม 2565 (ครั้งที่2) [28 มกราคม 2565]
วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสงเปลือย อำนวยการโดยนายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนและบุคลากรทางการเเพทย์ ที่มารับฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับวันนี้ ณ... [26 มกราคม 2565]
วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. อำนวยการโดย นายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย มอบให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่างประปา ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 จุด ที่สะพานลำพังยัง เสร็จเรียบร้อยค่ะ ต.สงเปลือย... [25 มกราคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 51 - 60 (ทั้งหมด 204 รายการ)