เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองช่าง
นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภควัต พุฒทอง
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายรังสฤษฏ์ ขันศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ภัทรวดี นิลปะกะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายรัตนศักดิ์ คนซื่อ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอรรถพล พิมพ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายกฤษฎา แสนสุมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา