เทศบาลตำบลสงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 (เวลา09.00น.) เทศบาลตำบลสงเปลือย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณสวนป่าพุทธภูมิ หมู่ที่2 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน... [12 พฤษภาคม 2565]
วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ทรงพระเจริญ เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ข้าพเจ้า นายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร... [3 พฤษภาคม 2565]
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า... [28 เมษายน 2565]
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลสงเปลือยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาวง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ตามโครงการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค... [25 เมษายน 2565]
วันเทศบาล 24 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลสงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ "วันเทศบาล ตรงกับ วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีตามประกาศโดยกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4กรกฎาคม พ.ศ. 2532... [22 เมษายน 2565]
คัดแยกขยะก่อนทิ้ง [20 เมษายน 2565]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 "1 ท้องถิ่น ถนนปลอดภัย" เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ [12 เมษายน 2565]
ประชาสัมพันธ์การมอบเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มีนาคม 2565 (ครั้งที่6) [1 เมษายน 2565]
วันที่ 28 มีนาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นบ้านดอนไม้คุ้มเพื่อช่วยเหลือเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม... [31 มีนาคม 2565]
วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. อำนวยการโดย นายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย มอบให้ช่างประปา ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่7 เสร็จเรียบร้อยค่ะ ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ [24 มีนาคม 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 188 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19