เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์ อปพร. ทต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม"วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)" นายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรี/ผอ.ศูนย์ อปพร.ฯ ได้อ่านสาร รมต.มหาดไทย ,กล่าวนำปฏิญาณตนของ อปพร.... [22 มีนาคม 2566]
วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย พร้อมด้วยนายรัตนศักดิ์ ทิพวัง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและพนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสงเปลือย ลงพื้นที่ประชาคม... [2 มีนาคม 2566]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสงเปลือย สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ [28 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค... [24 กุมภาพันธ์ 2566]
เทศบาลตำบลสงเปลือย มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพครอบครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย... [17 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสงเปลือย ได้จัดพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสานความสัมพันธ์ชุมชนในตำบลสงเปลือย ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ บุญเรือง... [31 มกราคม 2566]
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย ร่วมกิจกรรมบันทึกความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนงาน "ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีนายธวัช พรมโสภา ... [26 มกราคม 2566]
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสานความสัมพันธ์ชุมชนในตำบลสงเปลือย ประจำปี 2566 [24 มกราคม 2566]
เมื่อวันเสาร์14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 15.00 น. เทศบาลตำบลสงเปลือย นำโดย นายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานราชการ ห้างร้าน... [16 มกราคม 2566]
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองเเสง จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ในวันที่ 14มกราคม 2566 ณ โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม แต่ทางโรงเรียนยังขาดของขวัญและรางวัลสำหรับเด็ก ๆ... [11 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 - 10 (ทั้งหมด 271 รายการ)