เทศบาลตำบลสงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองย่าโยน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านดอนไม้คุ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file โครงการก่อสร้างฝายชะละน้ำ ห้วยกุดทึง หมู่ที่ 1 บ้านดอนไม้คุ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยครกข้าว หมู่ที่ 14 บ้านดอนไม้คุ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file โครงการก่อสร้างฝาชะลอน้ำ ห้วยหินกอง หมู่ที่ 3 บ้านหนองย่าโยน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ดครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (หน้าบ้านนางบุญส่ง ทะเสนฮด) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดมีฝาปิด คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกุดบอด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาวี (หน้าบ้านนายเย้ย ศรีมุล) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาวี (หน้าบ้านนางแก้ว พลกล้า) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file โครงการ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เริ่มที่ดินนายสาคร ปุริสม - ที่ดินนายชัยภูมิ นรบัติ) หมู่ที่ 16 บ้านหนองตากไห poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเห็ลกภายในหมู่บ้าน (เริ่มที่ดินนายแฟน ศรีหาตา) หมู่ที่ 15 บ้านนาคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เริ่มที่ดินนายนทนงศักดิ์ สมบัติภูธร) หมู่ที่ 5 บ้านดอนฮูฮา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลค์คอนกรีต บ้านอุดมศิลป์ หมู่ที่ 10 - บ้านดอนจราบ หมู่ที่ 11 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านนาวี หมู่ที่ 15 บ้านนาคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านอุดมศิลป์ หมู่ที่ 10 - บ้านดอนจราบ หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านนาวี หมู่ที่ 7 - บ้านนาคำ หมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองแแสง (ซอยบ้านนายปรกะเทศ ปาวะรี) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนานวี (หน้าบ้านนายเอื้อน อบฟ้ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 (ซอยบ้านนายฉุนไทย อัยวรรณ) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (หน้าบ้านนายสัจจา คนซื่อ) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
61 - 80 (ทั้งหมด 85 รายการ) 1 2 3 4 5