เทศบาลตำบลสงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร (สายหนองดง) หมู่ที่ 15 บ้านนาคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file โรงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร (สายหนองหอย) หมู่ที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร (สายบ้านฮ้าง) หมู่ที่ 14 บ้านดอนเจ้าปู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านนาคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอรกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านดอนเจ้าปู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำท่อเหลี่ยมคอมกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 1 บ้านดอนไม้คุ้ม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file โครงการถมที่สาธารณะ (สระน้ำ) หมู่ที่ 7 บ้านนาวี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file โครงการปรับปรุงแอลฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านหนองตากไห poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file โครงการปรับปรุงแอลฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านกุดบอด poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file โครงการปรับปรุงแอลฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
photo โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดมีฝาปิด คสล.หมู่ที่ 4 บ้านกุดบอด (หน้าบ้านนายล้ำ ศรีมัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
photo โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดมีฝาปิด คสล.หมู่ที่ 4 บ้านกุดบอด (หน้าบ้านนายท้าว ศรีหาตา) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 373
photo โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดมีฝาปิด คสล.หมู่ที่ 1 บ้านดอนฮูฮา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
photo โรงการก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดมีฝาปิด คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโชคชัยพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนฮูฮา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนาวี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกุดบอด poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
41 - 60 (ทั้งหมด 85 รายการ) 1 2 3 4 5