เทศบาลตำบลสงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชนิด คสล.หมู่ที่ 4 บ้านกุดบอด (หน้าบ้านนายเชิญ อุดรทักษ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 บ้านดอนเจ้าปู่(สายโพนกกพร้าว) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกุดบอด (สายนาขี้มด) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านนาคำ (นาผู้ใหญ่เฉลียว ศรีหาตา) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดมีฝาปิด คสล.หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง (บ้านนายพานทอง โคตรพัฒน์) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดมีฝาปิด คสล.หมู่ที่ 10 บ้านอุดมศิลป์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 5 บ้านดอนฮูฮา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดมีฝาปิด คสล.หมู่ที่ 5 บ้านดอนฮูฮา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดมีฝาปิด คสล.หมู่ที่ 4 บ้านกุดบอด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดมีฝาปิด คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังอู่ซ่อมรถ) หมู่ที่ 4 บ้านกุดบอด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนาวี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอนสว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านดอนเจ้าปู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาวี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกุดบอด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองย่าโยน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายห้วยคกข้าว หมู่ที่ 14 บ้านดอนเจ้าปู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
21 - 40 (ทั้งหมด 85 รายการ) 1 2 3 4 5