เทศบาลตำบลสงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ทรงพระเจริญ เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ข้าพเจ้า นายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานครู พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้โพส : admin