เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติราชการของพนักงานและเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลสงเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องเจตนารมณ์ยืนยันความมุ่งมั่นของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
photo จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
photo จดหมายข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1