เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file โปรมแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินแสดงแนวเขตการปกครองแล้รูปแปลงที่ดินแผนที่แม่บทฯลฯ
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสงเปลือย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1