messager
 
เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
find_in_page รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 30 กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องงบแสดงฐานการเงินและบัญชีอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
รายงานผู้สอบบัญชีและรายกงานงบการเงินปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลสงเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
รายงานการปิดบัญชีและงบแสดงฐานนะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 474
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1