เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
info ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คำสั่งคณะกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์

รายงานผลผู้มารับบริการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์