เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
description คู่มือปฎิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสงเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file การตรวจสอบการคลัง-การเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file ข้อตกลงการปกิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file คุ๋มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
photo คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1