info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 34
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลสงเปลือยได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์(Start Up Aged and Teens Kalasin) โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้โพส : admin
ผู้บริหาร/สภา