เทศบาลตำบลสงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 (เวลา09.00น.) เทศบาลตำบลสงเปลือย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณสวนป่าพุทธภูมิ หมู่ที่2 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน เทศบาลตำบลสงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
ผู้โพส : admin