info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจราบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 19
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสงเปลือย ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ อำนวยการโดยนายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าหมู่บ้านจำนวน 2 จุด ได้แก่หมู่ที่8 บ้านดอนสวรรค์ และหมู่ที่11 บ้านดอนจราบ ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผู้โพส : admin
ผู้บริหาร-สภา
ผู้บริหารองค์กร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช