เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์